Nazywam się Agnieszka Zaporowska. Jestem psychologiem i arteterapeutą. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Terapeutów.

 

Ciągle - zarówno w trakcie studiów, jak i po ich zakończeniu - podnosiłam i podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie różnych form pomocy drugiemu człowiekowi.

 

W swojej pracy stosuje zasadę indywidualnego podejścia do każdego klienta i dostosowania formy pomocy do jego potrzeb. Specjalizuję się w terapii, której celem jest rozumienie siebie, swoich zachowań oraz tego, co leży u źródła objawów.

 

Dzięki spotkaniom ze mną, pacjent doświadcza wsparcia, ma możliwość przeżycia wypartych uczuć i uwolnienia się od nieświadomych schematów w zachowaniu. Efektem jest uruchomienie energii życiowej do zrealizowania swoich zamierzeń i pragnień, czerpanie satysfakcji z życia.