Rozwój potencjału osobistego umożliwia głębokie poznanie siebie, nawiązanie autentycznego kontaktu ze sobą i innymi, samoakceptację oraz świadome i kreatywne życie. To jedna z najbardziej efektywnych metod wspierania osób w dokonywaniu pozytywnych zmian w życiu osobistym. Efektem rozwoju potencjału osobistego jest lepsza jakość życia i większa satysfakcja.

 

Rozwój potencjału osobistego jest pomocny w:

 

  • poznaniu tego co jest naprawdę dla Ciebie ważne,

  • rozwoju osobistym (dotarciu do swoich uczuć i potrzeb oraz wyrażania ich),

  • opracowaniu osobistych celów i strategii ich realizacji,

  • określaniu mocnych stron oraz możliwości ich wykorzystania,

  • budowaniu motywacji, zaangażowania i konsekwencji w realizacji pomysłów,

  • poszukiwaniu równowagi między pracą a życiem rodzinnym,

  • realizowaniu swoich pasji,

  • wzmocnienia pewności siebie i poczucia własnej wartości,

  • odnajdywaniu radości życia,

  • znalezienia sposobu na radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i stresującymi,

 

Pracuję wspólnie z klientem nad odkrywaniem, czego naprawdę pragnie w życiu, co jest dla niego najważniejsze, czego chce a czego potrzebuje. W ten sposób tworzymy fundamenty pod budowę życia odzwierciedlającego najważniejsze osobiste i zawodowe cele, marzenia i wartości. Potem pracujemy nad tym aby je osiągnąć.

 

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami, które chcą dokonać zmian w swoim życiu. W swojej praktyce wykorzystuję metody psychologiczne pochodzące z rożnych nurtów terapii. Przeprowadziłam i nadal prowadzę szereg szkoleń, warsztatów i spotkań indywidualnych z klientami z zakresu rozwoju potencjału osobistego.